Paslaugos

Atliekame šiuos darbus:

  • Patalp? apsaugos ir gaisro signalizacija.
  • Analogin?s ir skaitmenin?s vaizdo steb?jimo sistemos.
  • ??jimo ir dur? kontrol?s sistemos.
  • Telefoniniai tinklai ir telefon? stotys.
  • Kompiuteriniai tinklai.
  • Vietin?s ir palydovin?s televizijos sistemos
  • Elektros darbai