Mobotix

Projektuojame ir montuojame Mobotix sistemas. Apjungiame su vaizdo analitika ir automatika.

Analitika gali atpažinti veidus, automobili? numerius, užfiksuoti judan?io objekto greit?, trajektorij?, skai?iuoti kiek objekt? kirto linij?, kuriame stebimo vaizdo plote yra didžiausias žmoni? jud?jimas (naudinga ieškant vietos reklamai). Taip pat yra galimyb? Mobotix sistem? sujungti su apsaugos sistema. Tokiu b?du pažeista teritorijos vieta automatiškai parodoma ekrane su t? viet? filmuojan?ia kamera, tod?l nereikia vis? laik? ?temptai steb?ti monitoriaus.

Galima suveikdinti vart? pak?lim? atpažinus numer?; ?jungti kondicionier? ar šildytuv?, kai kamera užfiksuoja tam tikr? temperat?r? savo aplinkoje; ?jungti švies?, paleisti aliarm? ar si?sti pranešim?, kai kamera užfiksuoja judes?; atidaryti duris atpažinus veid? ir panašiai.

Kameros turi mikrofonus, garsiakalbius, termojutiklius, judesio jutiklius, galimyb? išsaugoti ?raš? prieš ?vyk? ir po jo, linux pagrindu sukurt? operacin? sistem?, galimyb? naudoti kamer? IP telefonijoje.

Taip pat si?lomi antivandaliniai, sprogioms aplinkoms pritaikyti korpusai, ?vair?s tvirtinimo elementai.

Mobotix kameros sugeba ?rašin?ti tiesiai ? server?, nenaudojant papildomo kompiuterio vaizdo apdorojimui. Tai užtikrina didesn? saugum?, nes darbo vieta ir ?rašai n?ra toje pa?ioje vietoje.

Skaityti toliau...

Apsauginiai r?ko generatoriai

Montuojame apsauginius r?ko generatorius Protect skirtus apsisaugoti nuo žaibišk? apipl?šim?.

Štai kaip jie veikia:

 

Skaityti toliau...

  • Ad Ad Ad